News

4. Projektikokous (verkossa)

Digital Wood Artisan -Projektin Kokous

COVID-19 -viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi DWA-hankepartnerit päättivät pitää neljännen tapaamisen verkon välityksellä 6. toukokuuta 2020. Jokaisesta partnerimaasta oli edustaja mukana Skype-tapaamisessa, jossa keskusteltiin toiminnan edistymisestä ja edessä olevasta koulutuksesta. Pääpiirteissään käytiin läpi myös hankkeen hallinnointi, toimintojen johtaminen, laatu ja tiedotusasiat.

Jokainen hankepartneri esitteli oman toimintanasa ja vastuualueidensa tämänhetkisen tilanteen. Tulevan koulutusjakson yksityiskohdista sovittiin ja pohdittiin miten parhaiten yhdistää koulutuksen kaksi pääaihetta: digitaalinen puunkäsittely ja osallistava opetus erityisryhmille.

Seuraa toimintaa Facebookissa: Digital Wood Artisan & Instagramissa @digiwoodartisan #digiwoodart


Leave a Reply