Slide Dobrodošli v našem projektu digital wood artisan O projektu Več za projekt Oglejte si naše novice Slide Naprej na naš trening

Digital Wood Artisan

je projekt, ki je namenjen razširjanju dobrih praks na Evropski ravni z usposabljanjem mentorjev, ki lahko zagotovijo inovativna znanja o lesnem sektorju, prikrajšanim učencem z inovativnimi, učinkovitimi in konsolidiranimi metodologijami.

CILJNE SKUPINE

Osebe s posebnimi potrebami (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, priseljenci, socialno-ekonomsko prikrajšani, itd.) z osnovnimi računalniškimi spretnostmi

izobraževalci in vzgojitelji, mentorji

Organizacije poklicnega izobraževanja, lokalne oblasti, podjetja, zaposlitveni centri, oblikovalci politik, strokovnjaki in raziskovalci

EU države

6

sodelujejo v projektu

USPOSABLJANJA

12

za mentorje in prikrajšane učence

UDELEŽENCI

200

v aktivnostih usposabljanja